Система Orphus

Сайт нашої Церкви

Сайти нашої єпархії

Наші банери

  • Волинська Єпархія Української Православної Церкви Київського 
Патріархату
    Волинська Єпархія Української Православної Церкви Київського 
Патріархату

Лічильники

img Газета

Генеалогія сифітів

Священик Андрій ХРОМЯК, викладач Волинської православної богословської академії, кандидат богословських наук

«Ось родовід Адама: коли Бог створив людину, за подобою Божою створив її, чоловіка і жінку створив їх, і благословив їх, і нарік їм ім’я: людина, в день створення їх. Адам жив сто тридцять [230] років і породив [сина] за подобою своєю [і] за образом своїм, і нарік йому ім’я: Сиф. Днів Адама після народження ним Сифа було вісімсот [700] років, і породив він синів і дочок. Усіх же днів життя Адамового було дев’ятсот тридцять років; і він помер. Сиф жив сто п’ять [205] років і породив Єноса. Після народження Єноса Сиф жив вісімсот сім [707] років і породив синів і дочок. Усіх же днів Сифових було дев’ятсот дванадцять років; і він помер.
Єнос жив дев’яносто [190] років і породив Каїнана. Після народження Каїнана Єнос жив вісімсот п’ятнадцять [715] років і породив синів і дочок. Усіх же днів Єноса було дев’ятсот п’ять років; і він помер.
Каїнан жив сімдесят [170] років і породив Малелеїла. Після народження Малелеїла Каїнан жив вісімсот сорок [740] років і породив синів і дочок. Усіх же днів Каїнана було дев’ятсот десять років; і він помер.
Малелеїл жив шістдесят п’ять [165] років і родив Яреда. Після народження Яреда Малелеїл жив вісімсот тридцять [730] років і породив синів і дочок. Усіх же днів Малелеїла було вісімсот дев’яносто п’ять років; і він помер.
Яред жив сто шістдесят два роки і породив Єноха. Після народження Єноха Яред жив вісімсот років і породив синів і дочок. Усіх же днів Яреда було дев’ятсот шістдесят два роки; і він помер.
Єнох жив шістдесят п’ять [165] років і породив Мафусала. І ходив Єнох перед Богом, після народження Мафусала, триста [200] років і породив синів і дочок» (Бут. 5:1–22).

«Ось родовід Адама…». Це – заголовок цілого нового розділу, подібно попередньому (2:4) і ряду наступних (Бут. 10:1; 11:10, 27; 25:12, 19; 36: 1; 37:1). Перекладаючи цей заголовок історії сифітів на мову сучасних понять, ми повинні були б сказати: «ось перелік нащадків Адама». Оскільки далі йде мова тільки про сифітів, то, очевидно, цей перелік стосується не всіх, а тільки найближчих до нього нащадків, споріднених не стільки по плоті, скільки за духом.

«…коли Бог створив людину… в день створення їх…». Приступаючи до перерахування нащадків, буттєписьменник не без мети згадує про створення родоначальника і жінки його за образом Божим. Можливо, він хотів наголосити читачеві, що перераховані нащадки Адама через нього ведуть свій рід ніби від самого Бога; що Бог, створив Адама за образом Своїм і подобою, тобто ніби першого члена родоводу (Лк. 3:38).

«Адам жив сто тридцять [230] років і породив [сина] за подобою своєю [і] за образом своїм, і нарік йому ім’я: Сиф». У викладі самої родової таблиці біблійний автор, починаючи з Адама, дотримується одного порядку: назвавши ім’я патріарха, вказує на його вік у момент народження в нього наступного члена роду, потім визначає кількість років решти життя цього патріарха, підводить загальний підсумок його довголіттю і закінчує все це згадкою про його смерть.

У деяких хронологічних датах, які відносяться головним чином до часу народження у того чи іншого патріарха сина, помічається неузгодженість між російським і церковнослов’янським текстами через відмінності в єврейській і грецькій Бібліях. Ця різниця, ймовірно, випадкового походження (внесено якимось перекладачем або переписувачем) і в усякому разі ніякого серйозного значення для суті віри не має. Вона лише наочно доводить ту очевидну істину, що в Біблії немає точної хронології, а наявна – досить умовна й відносна і, принаймні, в деяких розділах, цілком імовірно, внесена пізніше.

Інше, ще більш важливе питання – про вражаюче довголіття сифітів. За нього, перш за все, говорить факт попереднього райського безсмертя людини: хоча через гріхопадіння людина і втратила цей божественний дар, однак хвороба смертності могла лише поступово розібрати первісну фортецю організму.

Це до певної міри підтверджується рядом паралельних переказів інших древніх народів, записаних єгипетським жерцем Манефоном, фінікійським – Мохом, халдейським – Берозом.

«Адам… породив [сина] за подобою своєю [і] за образом своїм». Цими словами досить виразно встановлюється природженість основних духовно-фізичних властивостей людської природи. На потомство Адама перейшли як риси закладеного в його природу образу Божого, так і властивості тієї гріховної подоби, які затемнили цей божественний образ у факті гріхопадіння (Бут. 1:28; 3:16; Рим. 5:12).

«Днів Адама після народження ним Сифа було вісімсот [700] років, і породив він синів і дочок. Усіх же днів життя Адамового було дев’ятсот тридцять років; і він помер. Сиф жив сто п’ять [205] років і породив Єноса. Після народження Єноса Сиф жив вісімсот сім [707] років і породив синів і дочок».

Трьох синів Адама і Єви Біблія називає на ім’я й одну дочку – імовірно, дружину Каїна (4:17). Але крім них, як видно з наведених слів, були ще сини і ще дочки, які не згадуються тому, що не відігравали істотного значення в історії божественного домобудівництва. Такі ж відомості маємо і про сім’ї інших патріархів цієї генеалогії, звідки ще раз переконуємося, що вона не являє повного списку всіх сифітських родів, а позначає лише обраних особистостей, які чимось особливо виділилися в історії людського спасіння.

«Усіх же днів Сифових було дев’ятсот дванадцять років; і він помер. Єнос жив дев’яносто [190] років і породив Каїнана».

Філологічний аналіз імені патріарха Каїнана відкриває тотожність його значення з ім’ям «Каїна», тобто «придбання, володіння». Це, зрозуміло, не кидає на цього благочестивого сифіта ніякої тіні, бо й ім’я Каїна, за вкладеною в нього ідеєю, було знаменним і світлим (4:1).

«Після народження Каїнана Єнос жив вісімсот п’ятнадцять [715] років і породив синів і дочок. Усіх же днів Єноса було дев’ятсот п’ять років; і він помер. Каїнан жив сімдесят [170] років і породив Малелеїла».

«Каїнан … породив Малелеїла», що в перекладі означає: «хвала Богу», або «який прославляє Його». Цим вказується, очевидно, на процвітання релігійних інтересів при Каїнані, синові Єноса – першого організатора служіння Богові, у складі якого чільне місце займало урочисте призивання і прославляння Творця (4:26).

«Після народження Малелеїла Каїнан жив вісімсот сорок [740] років і породив синів і дочок. Усіх же днів Каїнана було дев’ятсот десять років; і він помер. Малелеїл жив шістдесят п’ять [165] років і родив Яреда. Після народження Яреда Малелеїл жив вісімсот тридцять [730] років і породив синів і дочок. Усіх же днів Малелеїла було вісімсот дев’яносто п’ять років; і він помер».

«Малелеїл … родив Яреда». Походячи від єврейського дієслова «jarad» – що означає «спускатися, сходити», ім’я цього нового патріарха вказує на нього як на людину, яка звідкись «сходить, спускається, падає». Маючи як буквальне, так і переносне значення цього слова, ми вправі припускати, що йдеться як про фізичне сходження сифітів з якоїсь висоти, так і про їхній моральний занепад. Покоління Яреда, п’ятого від Адама через Сифа, було сучасником поколінню Ламеха, п’ятого від Адама через Каїна; з іншого боку, існує передання, що спочатку сифіти жили на висотах, а каїніти в долинах. То не позбавлено правдоподібності, що сифіти, захопившись за часів Яреда красою сучасних їм каїнітів (на чолі яких стояла прекрасна Ноема, 4:22), спустилися зі своїх висот у долини каїнитян, вступили з ними у згубні зв’язки і через це морально впали. Ця думка, виходячи з філології, опирається і на древньоюдейську традицію (занесену, між іншим, у книгу Єноха).

«Яред жив сто шістдесят два роки і породив Єноха. Після народження Єноха Яред жив вісімсот років і породив синів і дочок. Усіх же днів Яреда було дев’ятсот шістдесят два роки; і він помер».

«Яред… породив Єноха». Ім’я цього патріарха, відоме нам вже з генеології каїнітів, вказує на його носія як на відновлювача, зачинателя, освятителя, словом – на щось нове і як початок, присвячений Богу. Але в той час, як Енох-каїнитянин був початком мирської могутності й культурного панування їх (яке виразилося в побудові і названого на честь нього першого міста), Єнох-сифітянин, навпаки, явився типовим представником первісної віри, надії і благочестя, словом – усього того, що об’єднано в понятті старозавітної «праведності».

«Єнох жив шістдесят п’ять [165] років і породив Мафусала».

У дослівному перекладі з єврейської це ім’я, на думку авторитетних гебраїстів, означає «чоловік стріли, людина зброї». Оскільки, за більш імовірним обчисленням, Мафусал загинув у рік до потопу, то вважають можливим бачити в його імені символічне пророцтво його смерті від цієї стріли божественного гніву, тобто від потопу. І це тим більше ймовірно, що батько Мафусала праведний Єнох, за словами апостола Юди (14–15), пророкував про потоп і, отже, в дусі цього передбачення легко міг дати відповідне ім’я і своєму синові.

«І ходив Єнох перед Богом, після народження Мафусала, триста [200] років і породив синів і дочок».

«І ходив Єнох перед Богом…». Подібний вираз зустрічається в Біблії неодноразово (6:9; Мих. 6:8; Мал. 2:6 та ін.). І скрізь він означає вищу ступінь морального спрямування життя людини, коли вона стала глибоко перейматися почуттям божественної всюдиприсутності, яка очима віри ніби постійно бачить Бога перед собою і відповідно до цього влаштовує кожен крок свого життя.

26 червня 2015 р. Версія для друку
Аудіо

Радіопередача «Благо» 8 листопада 2015 року. Протоієрей Віктор Пушко – про євангельське читання неділі 22-ї після П’ятдесятниці (про багатого і Лазаря). Володимир Клименко – про великомученика Димитрія Солунського (8 листопада).

Скопіювати файл

Радіопередача «Благо» 1 листопада 2015 року. Священик Андрій Хромяк, викладач Волинської православної богословської академії, настоятель парафії Великомученика Юрія Переможця в с. Жабка Ківерецького деканату – про євангельське читання неділі 21-ї після П’ятдесятниці (притча про сіяча).

Скопіювати файл

25 жовтня 2015 р. Слово протоієрея Миколи Нецькара, декана кафедрального собору Святої Трійці, на врученні церковних нагород волонтерам, які допомагають військовослужбовцям у зоні АТО. Аудіо інформаційної служби єпархії.

Скопіювати файл

Усі аудіо